Företaget

Industri-Mekano AB grundades 1980 och har idag en hög kompetens för det flesta typer av mekaniska verkstadsarbeten.

Ständiga förbättringar

Genom ständiga förbättringar ska vi utveckla vår produktkvalitet, våra processer samt rutiner och därigenom stärka vår konkurrenskraft.
Vi använder valda delar av "ISO 9001:2008"

Vår produktionsutrustning är speciellt inriktad mot maskinbearbetning med tyngdpunkt på enstycks eller i små serier
Gäller det noggranna arbeten och korta leveranstider:
Ta kontakt med oss, vi vill att ni ska känna er varmt välkomna! 

Lokaler & maskiner:
Företaget äger en lokal på 600 kvadratmeter som är anpassad för verksamheten. Vår maskinpark håller hög kvalitet och underhålls fortlöpande av Mekana Maskin AB samt Maskin Fransson AB.

MPS-System:
Vi använder oss dagligen av MPS-Systemet Prodtime, utvecklat av Prodtime AB. 
Vi tillämpar modulerna Kundorder, Offert, Struktur, Beläggning, Inköp, Lager, Kontrollrapport, Stämpling.

Kvalitetssystem: Vi följer ISO 9001:2008

Hos oss är ingen kund för liten

Sedan företaget grundades har vi en oskriven regel att alla kunder ska välkomnas och bemötas
lika, vare sig det handlar om privatpersoner eller storföretag.